ВЕЛИКА ЗЛУКА Друк
 altСлово «соборність» включає в себе єдність і згуртованість. У ньому ми чуємо слово «собор». Собор душі є у кожного із нас. Берегти його - означає слідкувати за своїми думками, діями, вчинками. Одним із головних завдань собору душі є знати і пам’ятати свою історію. Тож вивчаймо власну історію і цінуймо цілість землі рідної і народу!  Центральна міська бібліотека запрошує до перегляду історично-документальної віртуальної  книжкової  виставки «ВЕЛИКА ЗЛУКА». Книжкова виставка привертає увагу відвідувачів бібліотеки та пропонує замислитись над історією нашої країни, сьогоденням та майбутнім українського народу. Матеріали, представлені на виставці, акцентують увагу на історичних фактах, що передували злуці, на об’єднавчому  русі, який наприкінці 1918- початку 1919 року охопив  майже всю Україну. Саме 22 СІЧНЯ  було проголошено Акт Злуки Української  Народної Республіки та Західно-Української Народної Республіки. Виставка створена на документних ресурсах фондів бібліотеки., та складається із 2-х розділів:
Розділ 1. ВІХИ УКРАЇНСЬКОГО ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ
1. Аркас, М. М. Історія України-Русі / [вступ. сл. і комент. В. Г. Сарбея].— 2-ге факс. вид. — К. : Вища шк., 1991. — 395 с. — (Пам’ятки історичної думки України) 
2. Багалій, Д. І. Нарис історії України : Доба натурал. госп-ва / Д.І. Багалій; [Післямова О.І.Гуржій]. — К. : Час, 1994. — 288 с. : іл. — (Україна. Голоси історії) — Бібліогр. в підряд. приміт. 
3. Дорошенко, Д. І. Нарис історії України. — Львів : Світ, 1991. — 572, [1] с., [1] арк. іл. — (Пам’ятки історичної думки України) — Бібліогр. в кінці розд.
 4. Крушинський, В. Ю. Історія України : події, факти, дати : довідник.— 2-ге вид., доп. і перероб. — К. : Зодіак-ЕКО, 1993. — 174 с. 
5. Лепко, Віктор Іванович. Українське козацтво / В.І.Лепко. — Х. : Торсінг плюс, 2008. — 95 с. : іл. — (Моя Україна) — Авт. на обкл. не зазнач. — Бібліогр.: с. 94. — Предм. покажч.: с. 93. 
6. Наливайко, Д. С. Козацька христианська республіка : (Запорозька Січ у західноєвропейських літ. пам’ятках) — К. : Дніпро, 1992. — 493, [2] с. 
7. Чубинський, Павло. Ще не вмерла Україна / Павло Чубинський . – К. : Обереги, 1991 . – 14 с. : іл., нот. іл., портр. – (Українська муза) 
8. Шевчук, Валерій Олександрович. Козацька держава як ідея в системі суспільнополітичного мислення XVI-XVIII ст. [Текст] : у 2 кн. / В. О. Шевчук. - К. : Грамота, 2007 . Кн. 1. - К. : [б.в.], 2007. - 720 с.
 
РОЗДІЛ  2. УКРАЇНСЬКІ ДЕРЖАВОТВОРЦІ
1. Баран, Володимир Данилович. Кий, Щек і Хорив, сестра їх Либідь та пракорені українського народу / Володимир Баран . – К. : Атлант ЮЕмСі, 2007 . – 63 с. : іл. – (Стозір`я. Бібліотека української родини: Державні діячі. Дипломати. Військові діячі) . 
2.Борщак, І. Іван Мазепа: Життя і пориви великого гетьмана / Борщак І, Мартель Р. — К. : СП ”Свенас”, 1991. — 133, [1] с. 
3.Володарі гетьманської булави : Іст. портр. / [Передм. В.А.Смолія]. — К. : Варта, 1994. — 553, [4] с. : іл. — (Бібліотечна серія). 
4.Галамай, Степан. У боротьбі за українську державу [Текст] : спогади / С. Галамай ; передмова В. Кук. - Л. : Мс, 2003. - 458 с.: іл. 
5.Історичні постаті України : історичні нариси: збірник / ; упоряд. та авт. вст. ст. О.В. Болдирєв . – Одеса : Маяк, 1993 . – 384 с. - ISBN 5-7760-0493-4 (в опр.) : 435.00 . 
6.Котляр, М. Ф. Історія в життєописах / пер. з рос. Н. Г. Сидяченко. — К. : Час, 1994. — 327 с. — (Україна. Голоси історії). 
7.Кулиняк, Д. І. Соловецький в’язень: останній кошовий Січі Запорізької : іст. нарис. — К. : Рад. письм., 1991. — 70, [1] с. 
8.Орлик, Пилип. Конституція, маніфести та літературна спадщина : Вибрані твори / Пилип Орлик . – К. : МАУП, 2006 . – 736 с. : іл. – (Бібліотека українознавства ; Вип. 8) . 
9.Павленко, Сергій О. Іван Мазепа як будівничий української культури. — [К. : Вид. дім «Києво-Могилян. акад.», 2005]. — 300, [2] с. : іл. — Бібліогр.: с. 180-238, 274-298. 
10.Савченко, Віктор Анатолійович. Павло Скоропадський - останній гетьман України / Віктор Анатолійович Савченко . – Х. : Фоліо, 2008 . – 380 с. – (Історичне досьє) 
11.Смолій, В. А. Богдан Хмельницький: соціально-політичний портрет / Смолій В. А., Степанков В. С. — К. : Либідь, 1993. — 500, [2] с. — Бібліогр.: с. 486-501. 
12.Усі видатні постаті історії України / ; авт. тексту П. В. Остапенко . – Х. : ТОРСІНГ ПЛЮС, 2008 . – 352 с. – (Іду на урок) . 
13.Чухліб, Тарас Васильович. Петро Дорошенко / Тарас Чухліб . – К. : Атлант ЮЕмСі, 2007 . – 64 с. : іл. – (Стозір`я. Бібліотека української родини: Державні діячі. Дипломати. Військові діячі) . 
14.Самійло Кішка : Іст. розвідки, думи, оповідання : Для серед. та ст. шк. віку / Упоряд., передм., приміт В.О.Шевчук. — К. : Веселка, 1993. — 155, [2] с. : іл. — (Кошові Запорозької січі) — Сер. засн. в 1992 р. — Бібліогр. в приміт.: с. 149-156 та в підряд. приміт. 
15.Яворницький, Д. І. Іван Дмитрович Сірко, славний кошовий отаман війська запорізьких низових козаків / пер. з рос. В. Л. Чуйка; [передм., комент. та приміт. Г. Я. Сергієнка]. — Днепропетровск : Промінь, 1990. — 189, [1] с
 
Для ознайомлення з виданнями цієї виставки запрошуємо всіх до нашої книгозбірні, виствка буде діяти до 24 січня 2022 року.