Головна Бібліотека На допомогу навчальному процесу Бібліографічний список бібліотекарю
Бібліографічний список бібліотекарю Друк e-mail

altСтатті в періодиці
1.    Афанасьева, О. Выставка-инсталляция в пространстве библиотеки и веб-пространстве / Ольга Афанасьева // Библ. дело. — 2012. —№16. —С. 20-22.

 

Про організацію виставки «Отечественная война 1812 года в событиях, датах, лицах».

2.    Воробель, С. Буктрейлер як новий жанр популяризації книги / С. Воробель, Б. Кобильник // Шк. б-ка. — 2012. — № 21/22. — С. 70-73.

3.    Воскобойнікова-Гузєва, О. Модернізаційна стратегія розвитку вітчизняної бібліотечно-інформаційної сфери / Олена Воскобойнікова-Гузева // Бібл. вісн. — 2012. — № 5. — С 8-19. — Бібліогр.: 31 назв.

4.    Гажаман, Н. О. Жанри бібліографічних посібників / Н.    О. Гажаман // Шк. б-ка. — 2012. — №21/22. — С. 58-60.

5.    Добко, Т. Кадри довідково-бібліографічних служб у контексті вимог інформаційного сус-пільства / Тетяна Добко // Бібл. вісн. — 2012. — № 5. — С. 35-44. — Бібліогр.: 43 назви.

 

Проаналізовано трансформацію кваліфікаційних вимог та професійних якостей бібліотечних кадрів - працівників довід- ково-бібліографічних служб в умовах ін-формаційного суспільства.

6.    Жмур, Л. О. Готуючись до атестації / Л. 0. Жмур, Ю. М. Спащенко // Шк. б-ка. — 2012. — №21/22. —С. 89-90.

7.    Захарова, P. І. Комп'ютерні технології у шкільній бібліотеці: сьогодення й майбутнє / P. І. За-харова // Шк. бібліотекар. — 2012. — №11. —С. 35-38.

8.    Ивашина, М. В. Преодолеваем крутые повороты, или Зачем нам нужны сверхскорости : один из самых интересных докл. Крым. конф. 2012 г. / Марина Вячеславовна Ивашина // Б-ка в шк. — 2012. — № 9. — С. 20-25.

9.    Илюшина, И. Виртуальный СБА: новые принципы организации производственных про-цессов / Инесса Илюшина // Библиотека. — 2012. — № 9. — С. 15-19.

10.    Календар знаменних дат. Березень /уклад. : Наталія Медвідь, Надія Зволь- ська // Шк. бібл.-інформ. центр. — Бібл. робота — 2013. — № 1. — С. 41-42.

11.    Корнаухова, Л. Где искать истину? : о занятиях [по ин- форм. культуре] для учащихся 1-9 кл. / Любовь Корнаухова // Библиотека — 2012, —№9. —С. 63-64.

12.    Кривоносова, О. Інклюзивна освіта в Україні : бібліогр. огляд нової л-ри / 0. Кривоносова // Шк. бібл.-інформ. центр. — Бібл. робота. — 2013. — № 1. — С. 33-40.

 

Представлено науково-методичні посібники з питань навчання і виховання дітей з особливими освітніми потребами та впровадження інклюзивного навчання, підготовлені науковцями Інституту спеціальної педагогіки.

13.    Левшина, Н. Сайт библиотеки как инструмент эффективного обслуживания виртуальных пользователей / Надежда Левшина // Библ. дело. — 2012. — № 15. — С. 20-22.

14.    Лиховид, Т. Ф. Законы и закономерности библиографии / Т. Ф. Лиховид // Библиография. — 2012. — № 5. — С. 50-57. — Библиогр.: 24 назв.

15.    Лук’янченко, О. Зародження та розвиток шкільних бібліотек Луганщини в роки перших п’ятирічок / Ольга Лук’янченко // Вісн. Кн. палата. — 2012. — № 9. — С. 41-44. — Бібліогр.: 8 назв.

16.    Майданская, Н. Есть только МИГ — за него и держись! / Надежда Майданская // Библиотека — 2012. — №9. —С. 9-14.

 

Про Міжнародну конференцію «Медиа- и информационная грамотность в ин-формационном обществе», яка відбулася в Москві, 2012 р.

17.    Малолєтова, Н. Пам'ять нації (До 100-річчя заснування Німецької національної бібліотеки) / Ніна Малолєтова // Бібл. вісн. — 2012. — № 5. — С. 47-53. — Бібліогр.: 10 назв.

18.    Марьясова, Н. Духовно-нравственные основания профессиональной деятельности би- блиотекаря-психолога / Наталья Марьясова // Библ. дело. — 2012. — № 15. — С. 36-41.

19.    Маслова, О. С. Читацька компетентність учнів / О.    С. Маслова // Щк. бібліотекар. — 2012, — №11. — С. 29-31.

 

Бібліотечний урок.

20.    Международный семинар «Дети и библиотеки в меняющейся медиасреде» : 28 мая 2012 г. // Школ. б-ка. — 2012. — № 4/5. — С. 4-10. — Библиогр.: с. 10.

 

Представлено доповідь О. Л. Зваліної «Исследование поисковых запросов пользователей крупномасштабных электронных библиотек в помощь об-разованию».

21.    Международный семинар «Информационная грамотность в школьной библиотеке: современные технологи- ии и инновации XXI века» // Школ, б-ка. — 2012. — № 4/5. — С. 11-21.

22.    Морева, О. Н. Качество библиотечного фонда в эпоху информационно-коммуникационных технологий / Ольга Николаевна Морева // Библиотековедение. — 2012.    — № 4. — С. 42-46. — Библиогр.: 4 назв.

23.    Морева, О. Штатні нормативи бібліотекарів позашкільних навчальних закладів / Олена Морєва // Шк. бібл.-інформ. центр. — Бібл. робота — 2013. — № 1. — С. 29-32. Електронні додатки — 1.

24.    Наскельна, О. В. Традиції сімейного читання / 0. В. Наскельна, М. В. Мархайчук, Д. П. Саска // Шкіл. б-ка. — 2012. — № 21/22. — С. 91-92.

25.    Олійник, В. І, Збереження бібліотечних фондів: проблеми і першочергові завдання / В.    І. Олійник, С. М. Ходоренко // Шкіл, б-ка. — 2012. — № 21/22. — С. 54-57.

26.    Плохотник, Т. БиблиоВидеоСтудия (BVC): новые формы библ. работы. Есть идея / Татьяна Плохотник, Мария Микийчук // Библ. дело. — 2012. — № 15. — С. 18-19. Про використання візуальної культури для просування читання.

27.    Поліщук, О. Загальне бібліографічне редагування алфавітного каталогу / Оксана Поліщук, Валентина Разінкова // Шк. бібл.-інформ. центр. — Бібл. робота. — 2013. — №1, —С. 4-9.

 

Стаття продовжує цикл публікацій, присвячений новим прийомам організації редагування алфавітного каталогу.

28.    Прийма, К. Поєднавши зусилля, примножуємо можливості / Катерина Прийма // Шк. бібл.-інформ. центр. — Бібл. робота. —2013. — №1. — С. 23-28.

 

Презентовано актуальні, цікаві та ґрунтовно підготовлені методико-бібліо-графічні матеріали на допомогу вивченню української літератури.

29.    РШБА — GOOGLE Россия: совместные проекты по безопасному Интернету : шк. б-ка как пространство безопас. Интернета // Школ. б-ка. — 2012. — №4/5. — С. 25-104.

 

Спільні освітні проекти Російської шкільної бібліотечної асоціації та GOOGLE Росія з безпеки в інтернеті.

30.    Сич, О. Бібліотечно-інформаційний простір інклюзивної школи / Олена Сич // Шк. бібл.-інформ. центр. — Бібл. робота. — 2013. — № 1. — С. 10-17.

 

Представлено досвід роботи бібліотечно-інформаційного центру ЗОШ I—III ступенів № 20 м. Білої Церкви щодо бібліотечно-інформаційної та культурно- просвітницької роботи з учнями з особливостями психофізичного розвитку.

31.    Тихомирова, И. Библиотечная педагогика: сущность и специфика / Ирина Тихомирова // Библ. дело. — 2012. — № 15. — С. 31-35.

32.    Трачук, Л. Бібліотечний блог як прояв концепції «Бібліотека 2.0» / Людмила Трачук // Вісн. Кн. палати. — 2012. — N? 9. — С. 22-25. — Бібліогр.: 15 назв.

 

Розглянуто основні принципи концепції «Бібліотека 2.0» та бібліотечні блоги як нові сервіси, що виникли в результаті її застосування в бібліотеках.

33.    Феденко, С. И. Получение и сдача учебной литературы: выстраиваем систему : [технология работы] / С. И. Феденко // Шк. б-ка. — 2012. — № 21/22. — С. 83-87.

34.    Шамаріна, Т. Відкрий своє серце милосердю / Тетяна Шамарина, Тетяна Кузілова // Шк. бібл.-інформ. центр. — Бібліотечна робота. — 2013. — № 1. — С. 18-22. Проаналізовано роль і можливості бібліотек в адаптації дітей-інвалідів у соці-

24.    Наскельна, О. В. Традиції сімейного читання / 0. В. Наскельна, М. В. Мархайчук, Д. П. Саска // Шкіл. б-ка. — 2012. — № 21/22. — С. 91-92.

25.    Олійник, В. І. Збереження бібліотечних фондів: проблеми і першочергові завдання / В.    І. Олійник, С. М. Ходоренко // Шкіл, б-ка. — 2012. — № 21/22. — С. 54-57.

26.    Плохотник, Т. БиблиоВидеоСтудия (BVC]: новые формы библ. работы. Есть идея / Татьяна Плохотник, Мария Микийчук // Библ. дело. — 2012. — № 15. — С. 18-19. Про використання візуальної культури для просування читання.

27.    Поліщук, О. Загальне бібліографічне редагування алфавітного каталогу / Оксана Поліщук, Валентина Разінкова // Шк. бібл.-інформ. центр. — Бібл. робота. — 2013. — №1, —С. 4-9.

 

Стаття продовжує цикл публікацій, присвячений новим прийомам організації редагування алфавітного каталогу.

28.    Прийма, К. Поєднавши зусилля, примножуємо можливості / Катерина Прийма // Шк. бібл.-інформ. центр. — Бібл. робота. — 2013.    — №1. —С. 23-28.

 

Презентовано актуальні, цікаві та ґрунтовно підготовлені методико-бібліо- графічні матеріали на допомогу вивченню української літератури.

29.    РШБА — GOOGLE Россия: совместные проекты по безопасному Интерне-ту : шк. б-ка как пространство безопас. Интернета // Школ. б-ка. — 2012. — №4/5. —С. 25-104.

 

Спільні освітні проекти Російської шкільної бібліотечної асоціації та GOOGLE Росія з безпеки в інтернеті.

30.    Сич, О. Бібліотечно-інформаційний простір інклюзивної школи / Олена Сич // Шк. бібл.-інформ. центр. — Бібл. робота — 2013. — № 1. — С. 10-17.

 

Представлено досвід роботи бібліотечно-інформаційного центру ЗОШ I—III ступенів № 20 м. Білої Церкви щодо бібліотечно-інформаційної та культурно- просвітницької роботи з учнями з особливостями психофізичного розвитку.

31.    Тихомирова, И. Библиотечная педагогика: сущность и специфика / Ирина Тихомирова // Библ. дело. — 2012. — № 15. — С. 31-35.

32.    Трачук, Л. Бібліотечний блог як прояв концепції «Бібліотека 2.0» / Людмила Трачук // Вісн. Кн. палати. — 2012. — № 9. — С. 22-25. — Бібліогр.: 15 назв.

 

Розглянуто основні принципи концепції «Бібліотека 2.0» та бібліотечні блоги як нові сервіси, що виникли в результаті її застосування в бібліотеках.

33.    Феденко, С. И. Получение и сдача учебной литературы: выстраиваем систему : [технология работы] / С. И. Феденко // Шк. б-ка. — 2012. — № 21/22. — С. 83-87.

34.    Шамаріна, Т. Відкрий своє серце милосердю / Тетяна Шамарина, Тетяна Кузілова // Шк. бібл.-інформ. центр. — Бібліотечна робота. — 2013. — № 1. — С. 18-22.

 

Проаналізовано роль і можливості бібліотек в адаптації дітей-інвалідів у соці умі, представлено основні форми роботи з такими читачами.

35.    Шрайберг, Я. Л. Интеграция библиотек в развивающееся информационное общество что нас ждет впереди? : ежегод. докл. Конф. «Крым». Год 2012-й / Яков Лео-нидович Шрайберг // Б-ка в шк. — 2012. —№9. —С. 10-19.