Друк e-mail

Лісове - чарівний куточок поліського краю

 1. Бегма 8., Кизя Л. Шляхи нескорених. - Київ: Дніпро, 1977.
 2. Бринський А. По той бік фронту. Спогади партизана. кн. друга. - Київ: Політвидав України, 1978.
 3. Державний архів Рівненської області (ДАРО). - Ф.1. - Оп.1. - Спр.1,4, 4а,48.
 4. ДАРО. - Ф.400. - Оп.58. - Спр.89, 126, 127.
 5. Кизя Л. Вирушали в похід партизани: докум. повість. - Київ: Політвидав України, 1979.
 6. Корчев М. Битва в лісах. - Київ: Політвидав України, 1973.
 7. Книга пам'яті України. Рівненська область. Т.1. - Львів:. Каменяр, 1998.
 8. Історія міст і сіл УРСР. Ровенська область. - Київ, 1973.
 9. Мірчук П. Українська повстанська армія. 1942-1952. Документи і матеріали. - Львів, 1991.
 10. Ровенщина в роки Великої Вітчизняної війни Радянського Союзу. 1941-1945. Документи і матеріали. - Львів: Каменяр, 1989.
 11. Ровенська область. Адміністративно-територіальний поділ. – Львів. Каменяр, 1966.
 12. Сабуров М. Відвойована весна. – К.: Україна, 2008.
 13. Дубровиці – 1000 років: зб. матеріалів. Рівне: Перспектива, 2005.
 14. Книга скорботи України. Рівн. обл.: У6т. – Рівне: Волин. Обереги, 2003.
  Т. 2.: Демидівський, Дубровицький, Здолбунівський райони. – 2003.